Det är inte människorna

Det brukar hävdas från en del håll att det är inte vapen som dödar utan människor. Det stämmer på ett sätt men i ett djupare perspektiv stämmer det inte. Tillgången på vapen ökar möjligheterna att människor kan använda dem för att döda. I fallet med skolskjutningen i Tyskland var det just tillgången till ett vapen som gav de stora följderna.
Vapen dödar, inte människor.