Definition

Vad är ett staket? Är det ett form av stängsel som hus och radhusägare använder för att hindra grannar från att palla äpplen? Är det ett stängsel som endast är till för att visa vart tomtgränsen går? Ett staket kan faktiskt vara alla dessa alternativ. Från början använde man staket för att dels markera tomt- eller markgräns och dels för att förhindra att vilda djur eller obehöriga tog sig in. Idag skiljer sig staket och dess syften åt beroende på vart de används och av vem. Inne i städer och i villaområden använder ägarna staket för att på ett snyggt sätt rama in trädgården och på så sätt markera markgränsen. Ute på landet används staket av samma skäl med samma syfte, men även för att förhindra passage. Då i form av stängsel för att hålla boskap inne i inhägnaden och hålla annat vilt utanför. Likaså är det med hundgårdar där stängsel används för att hålla hunden innanför och förhindra att andra djur tar sig in.