Archive for June, 2015

Skilda

Wednesday, June 24th, 2015

ämnen då och då här. Som vitaminer och normer. Inte har de mycket med varandra att göra.  Men det är väl lite som livet i sig. Inte alltid saker och ting hänger ihop där heller. Utan det blir lite blandat och fragmenterat ibland. Eller oftast kanske det skall tilläggas.