Archive for December, 2010

Stämmer

Tuesday, December 28th, 2010

det här med att det skulle bli den värsta vintern på 1000 år ser nästa ut att stämma. Än så länge har den varit eländig så det förslår. Och inte ser det bättre ut framöver heller kan man konstatera. Så den här klimatuppvärmningen verkar vara rätt så selektiv kan man konstatera.