Archive for February, 2009

Vad händer egentligen

Thursday, February 19th, 2009

Man kan undra vad som håller på att hända med försvaret. Nedrustningen går i allt snabbare takt. Kostnaden förblir oförändrad trots det.
Tittar man på andra länder kan man konstatera att Sverige ser ut att var de som betalar mest för till försvarsmakten, utslaget per aktiv soldat.